737-800 ShakerMotion

Shaker Motion

Simulatoren er utstyrt med ShakerMotion!

Dette er et helt unik konsept med kombinasjon av shaker-systemer og kraftig
elektromotor som beveger hele cockpit under taxing, flyging og landing.

Igjen skiller SimuFlying.no seg ut med eget spesialdesignet ShakerMotion-system!

Vi har montert en kraftig elektromotor som er koblet til hele cockpiten.
Denne henter input fra simulatoren som hastighet, turbulens, spoilers active, on ground, in air etc. og gir output slik at hele cockpiten beveger seg!

I tillegg har vi installert flere kraftige shakere under cockpitgulvet, og mindre vibrasjonhøyttalere i MIP (Main Instrument panel).

Disse to shakersystemene i kombinasjon med vårt unike visuelle system gir en meget god følelse av bevegelse!

Articles View Hits
103814